Městské informační centrum Třinec
Česky English Polski Deutsch
Město Třinec Knihovna Třinec Obec přátelská rodině
Kalendář akcí
Informační centrum Třinec

MHD Třinec

Linka č.701: Lyžbice, škola - nám. T.G.Masaryka - aut.st. - žel.st. - Sosna nemocnice
Linka č.702: Kanada ISŠ - aut.st. - žel.st.
Linka č.703: Lyžbice, Kamionka - Lyžbice, Terasa - aut.st. - žel.st.
Linka č.704: Konská ZD - Podlesí, nemocnice - Kanada, ISŠ - aut.st.
Linka č.705: Lyžbice, Kamionka - aut.st. - žel.st. - Konská, žel.st. - Konská, PZ Konečná
Linka č.706: Kojkovice - Osůvky - Borek - aut.st.
Linka č.707: Horní Líštná - Dolní Líštná  - aut.st.
Linka č.708: Lyžbice Kamionka - Lyžbice, Terasa - aut.st. - žel.st. - Sosna nemocnice
Linka č.709: Lyžbice Kamionka - Lyžbice, Terasa - aut.st. pod Kanadou - Kanada, ISŠ - Konská válcovna C
Linka č.710: Lyžbice Kamionka - Lyžbice, škola - Konská,žel.st. - aut.st. pod Kanadou - Kanada,ISŠ - Konská válcovna C
Linka č.711: Sosna nemocnice - Konská, žel.st. - aut.st. pod Kanadou
Linka č.712: Tyra - Oldřichovice - aut.st. - žel.st. - Konská žel.st.
Linka č.713: Guty - Oldřichovice - Nebory - žel.st.
Linka č.714: Oldřichovice, ves - Lyžbice, Terasa - aut.st. - žel.st
Linka č.715: Sosna, nemocnice - Sosna, nemocnice
Linka č.716: TESCO - Vendryně, Na Černovském

Bližší informace na tel: +420 558 827 877 nebo na www.idos.cz.


Bus 701 Lyžbice,škola > Dolní Lištná,Sosna nemocnice

Zastávka
Lyžbice,škola
Lyžbice, nám. T.G. Masaryka
Lyžbice, obch. dům
Městský úřad
aut.st.
základní škola
rozc. k žel.st.
žel.st.
rozc.k žel.st.
Dolní Lištná,Sosna Folvark
Dolní Lištná,Sosna sídliště
Dolní Lištná,Sosna Dom.důch.
Dolní Lištná,Sosna nemocnice

Bus 701 Dolní Lištná, Sosna nemocnice > Lyžbice, škola

Zastávka
Dolní Lištná, Sosna nemocnice
Dolní Lištná, Sosna Dom. důch
Dolní Lištná, Sosna sídliště
Dolní Lištná, Sosna Folvark
rozc. k žel.st.
žel.st.
rozc. k žel.st.
základní škola
aut. st
Městský úřad
Lyžbice, obchodní dům
Lyžbice, nám. T.G. Masaryka
Lyžbice, škola

Bus 702 Kanada, ISŠ > žel. st.

Zastávka
Kanada, ISŠ
Kanada, střed
Kanada, IPS
Pod Kanadou
aut.st.
základní škola
rozc.k žel.st.
žel.st.

Bus 702 žel.st. ˃ Kanada, ISŠ

Zastávka
žel.st.
rozc. k žel.st.
aut.st.
Pod Kanadou
Kanada, IPS
Kanada, střed
Kanada, ISŠ

Bus 703 Lyžbice,Kamionka > žel.st.

Zastávka
Lyžbice,Kamionka
Lyžbice,Terasa konečná
Lyžbice,Terasa Kosmos
Lyžbice,Terasa Styl
Pod Lesní ul.
aut.st.
rozc.k žel.st.
žel.st.

Bus 703 žel.st. > Lyžbice,Kamionka

Zastávka
žel.st.
rozc.k žel.st.
základní škola
atu.st.
Pod Lesní ul.
Lyžbice,Terasa Styl
Lyžbice,Terasa Kosmos
Lyžbice,Konečná
Lyžbice,Kamionka

Bus 704 Konská,ZD >aut.st.

Zastávka
Konská,ZD
Konská,Neboranka
Podlesí
Podlesí křiž.
Podlesí škola
Podlesí nemocnice
Kanada,IPS
Kanada,střed
Kanada,ISŠ
Kanada,střed
Kanada,IPS
Pod Kanadou
aut.st.

Bus 704 žel.st. > Konská,ZD

Min. Zastávka
aut.st.
Pod Kanadou
Kanada,IPS
Kanada,střed
Kanada,ISŠ
Kanada,střed
Kanada,IPS
Podlesí nemocnice
Podlesí škola
Podlesí křiž.
Podlesí
Konská,Neboranka
Konská,ZD

Bus 705 Lyžbice, Kamionka > Konská, PZ konečná

Zastávka
Lyžbice, Kamionka
Lyžbice, Terasa Konečná
Lyžbice, Terasa Kosmos
Lyžbice, Terasa Styl
Pod Lesní ul.
aut.st.
základní škola
rozc. k žel. st.
žel. st.
Konská, výklopník
Konská, žel. st.
Konská, PZ u mostu
Konská, PZ
Konská, PZ konečná

Bus 705 Konská, PZ konečná > Lyžbice, Kamionka

Zastávka
Konská, PZ konečná
Konská, PZ
Konská, PZ u mostu
Konská, žel. st.
Konská, výklopník
žel. st.
rozc. k žel. st.
základní škola
aut. st.
Pod Lesní ul.
Lyžbice, Terasa Styl
Lyžbice, Terasa Kosmos
Lyžbice, Terasa konečná
Lyžvice, Kamionka

Bus 706 Kojkovice > aut.st

Zastávka
Kojkovice, konečná
Kojkovice, u kříže
Kojkovice, kopec
Kojkovice, transf.
Kojkovice, škola
Kojkovice, st. hranice
Osůvky, vápeník
Osůvky, Pod Osůvkami
Osůvky, potraviny
Osůvky, konečná
Osůvky,potraviny
Osůvky,Pod Osůvkami
Osůvky
Borek, u hřiště
Borek, samoobsluha
Borek, konečná
Borek, u hřiště
Osůvky
žel. st.
rozc.k žel. st.
základní škola
aut.st.

Bus 706 aut.st. > Kojkovice

Zastávka
aut.st.
základní škola
rozc.k žel. st.
Osůvky
Borek, u hřiště
Borek, samoobsluha
Borek, konečná
Borek, u hřiště
Osůvky
Osůvky, Pod Osůvkami
Osůvky,potraviny
Osůvky, konečná
Osůvky, potraviny
Osůvky, Pod Osůvkami
Osůvky, vápeník
Kojkovice, st. hranice
Kojkovice, škola
Kojkovice, transf.
Kojkovice, kopec
Kojkovice, u kříže
Kojkovice, konečná

Bus 707 aut.st. > aut.st

Zastávka
aut.st.
základní škola
rozc.k žel.st.
žel.st
rozc. k žel.st.
Pod Borkem
Dolní Líštná, na kopci
Dolní Líštná, Mravcůvka
Horní Líštná,pož.zbroj.
Horní Líštná, u vývozu
Horní Líštná, pož. zbroj.
Dolní Líštná, Mravcůvka
Dolní Líštná, na kopci
Dolní Líštná, Němcovka
Dolní Líštná, trafo
Dolní Líštná, rozhraní
Dolní Líštná, u můstku
Horní Líštná, prodejna
Horní Líštná, Valovka
Horní Líštná, prodejna
Dolní Líštná, u můstku
Dolní Líštná, rozhraní
Dolní Líštná, trafo
Dolní Líštná,Němcovka
Pod Borkem
rozc.k žel.st.
žel.st.
základní škola
aut.st.

Bus 708 Lyžbice,Kamionka > Dolní Lištná,Sosna nemocnice

Zastávka
Lyžbice,Kamionka
Lyžbice,Terasa konečná
Lyžbice,Terasa Kosmos
Lyžbice,Terasa Styl
Pod Lesní ul.
aut.st.
základní škola
rozc. k žel.st.
žel.st.
Dolní Lištná,Sosna Folvark
Dolní Lištná,Sosna sídliště
Dolní Lištná,Sosna Dom.důch.
Dolní Lištná,Sosna nemocnice

Bus 708 Dolní Lištná,Sosna nemocnice > Lyžbice,Terasa konečná

Zastávka
Dolní Lištná,Sosna nemocnice
Dolní Lištná,Sosna Dom.důch.
Dolní Lištná,Sosna sídliště
Dolní Lištná,Sosna Folvark
rozc.k žel.st.
žel. st.
rozc. k žel. st.
základní škola
aut.st.
Pod Lesní ul.
Lyžbice,Terasa Styl
Lyžbice,Terasa Kosmos
Lyžbice,Terasa konečná
Lyžbice, Kamionka

Bus 709 Lyžbice, Kamionka > Konská, válcovna C

Zastávka
Lyžbice, Kamionka
Lyžbice, Terasa konečná
Lyžbice, Terasa Kosmos
Lyžbice, Terasa Styl
Pod. Lesní ul
aut.st.
aut. st. pod Kanadou
Pod Kanadou
Kanada, IPS
Kanada, střed
Kanada, ISŠ
Podlesí nemocnice
Podlesí škola
Podlesí kříž.
Podlesí
Konská, Neboranka
Konská, ZD
Konská, válcovna C


Bus 709 Konská, válcovna C > Lyžbice, Kamionka

Zastávka
Konská, válcovna C
Konská, ZD
Konská, Neboranka
Podlesí
Podlesí kříž.
Podlesí škola
Podlesí nemocnice
Kanada, ISŠ
Kanada, střed
Kanada, IPS
Pod Kanadou
aut.st. pod Kanadou
aut.st.
Pod Lesní ul.
Lyžbice, Terasa Styl
Lyžbice, Terasa Kosmos
Lyžbice, Terasa konečná
Lyžbice, Kamionka

Bus 710 Lyžbice,Kamionka > Konská,válcovna C

Zastávka
Lyžbice,Kamionka
Lyžbice,pož.zbroj.
Lyžbice,škola
Lyžbice,nám.T.G.Masaryka
Lyžbice,obch.dům
Městský úřad
aut.st.
rozc. k aut.st.
žel.st.
Konská, výklopník
Konská, žel. st.
aut.st. pod Kanadou
Pod Kanadou
Kanada, IPS
Kanada, střed
Kanada, ISŠ
Podlesí nemocnice
Podlesí škola
Podlesí kříž.
Podlesí
Konská, Neboranka
Konská, ZD
Konská,válcovna C

Bus 710 Konská, válcovna C > Lyžbice, Kamionka

Zastávka
Konská, válcovna C
Konská, Neboranka
Podlesí
Podlesí křiž.
Podlesí škola
Podlesí nemocnice
Kanada, ISŠ
Kanada, střed
Kanada, IPS
Pod Kanadou
aut.st. pod Kanadou
Konská, žel. st.
Konská, výklopník
žel.st.
rozc. k žel.st.
aut.st.
Městský úřad
Lyžbice, obch. dům
Lyžbice, nám. T.G.Masaryka
Lyžbice, škola
Lyžbice, pož. zbroj.
Lyžbice, Kamionka

Bus 711 Dolní Lištná,Sosna nemocnice > aut.st.pod Kanadou

Zastávka
Dolní Lištná,Sosna nemocnice
Dolní Lištná,Sosna Dom.důch.
Dolní Lištná,Sosna sídliště
Dolní Lištná,Sosna Folvark
rozc. k žel. st.
žel. st.
aut. st.
aut. st. pod Kanadou

Bus 711 aut.st. pod Kanadou > Dolní Líštná, Sosna nemocnice

Zastávka
aut.st. pod Kanadou
aut. st.
Konská, žel.st.
Konská, výkopník
žel.st.
základní škola
Dolní Líštná, Sosna Folvark
Dolní Líštná, Sosna sídliště
Dolní Líštná, Sosna Dom. důch.
Dolní Líštná, Sosna nemocnice

Bus 712 Tyra,hájenka > Konská,žel.st.

Zastávka
Tyra,hájenka
Tyra,pila
Tyra,trafo
Tyra,střed
Tyra,u stáje
Oldřichovice,pod Ostrým
Oldřichovice,pod Kozincem
Oldřichovice,vodárna
Oldřichovice,rozc. ke Kozinci
Oldřichovice,ke Karpentné
Oldřichovice,rest.Na rozcestí
Oldřichovice,u lanovky
Oldřichovice,ves
Oldřichovice,u lanovky
Oldřichovice,rest.Na rozcestí
Oldřichovice,polská škola
Oldřichovice,česká škola
Oldřichovice,penzion
Oldřichovice,Na Tyrské
obecní domy
TESCO
základní škola
rozc.k žel.st.
žel.st.
Konská,výklopník
Konská,žel.st.

Bus 712 Konská, žel.st.> Tyra, hájenka

Zastávka
Konská, žel.st.
Konská, výklopník
žel.st.
rozc.k žel.st.
základní škola
aut.st.
TESCO
obecní domy
Oldřichovice,Na Tyrské
Oldřichovice,penzion
Oldřichovice,česká škola
Oldřichovice,polská škola
Oldřichovice,rest.Na rozcestí
Oldřichovice,u lanovky
Oldřichovice,ves
Oldřichovice,u lanovky
Oldřichovice,rest.Na rozcestí
Oldřichovice,ke Karpentné
Oldřichovice,rozc. ke Kozinci
Oldřichovice,vodárna
Oldřichovice,pod Kozincem
Oldřichovice, pod Ostrým
Tyra,u stáje
Tyra,střed
Tyra,trafo
Tyra,pila
Tyra,hájenka

Bus 713 Guty,konečná > žel.st.

Zastávka
Guty,konečná
Guty,střed
Guty,škola
Gury, Vrchy
Guty,hranice
Guty, most
Guty, hospoda
Oldřichovice, Záhoří
Oldřichovice, ZD
Oldřichovice, u Jakubků
Oldřichovice, sídliště
Nebory, Rusnok
Nebory, pod kravínem
Nebory, škola
Nebory, Sojka
Nebory, Na Dušinci
Oldřichovice, Na Tyrské
obecní domy
TESCO
aut.st.
základní škola
rozc.k žel.st.
žel.st.

Bus 713 žel.st. > Guty,konečná

Zastávka

žel.st.
rozc. k žel.st.
základní škola
aut. st.
TESCO
obecní domy
Oldřichovice, Na Tyrské
Nebory, Na Dušinci
Nebory, Sojka
Nebory, škola
Nebory, pod kravínem
Nebory, Rusnok
Oldřichovice,sídliště
Oldřichovice, u Jakubků
Oldřichovice, ZD
Oldřichovice, Záhoří
Guty,hodpoda
Guty,most
Guty,hranice
Guty,Vrchy
Guty,škola
Guty,střed
Guty,konečná

Bus 714 Oldřichovice,ves > žel.st.

Zastávka
Oldřichovice,ves
Oldřichovice,u lanovky
Oldřichovice,rest.Na rozcestí
Oldřichovice,polská škola
Oldřichovice,česká škola
Oldřichovice,penzion
Oldřichovice,Na Tyrské
obecní domy
TESCO
Oldřichovice,Větrník
Lyžbice,Terasa konečná
Lyžbice,Terasa Kosmos
Lyžbice,Terasa Styl
Pod Lesní ul.
Lyžbice, pož. zbroj.
Lyžbice, škola
Lyžbice,nám. T.G. Masaryka
Lyžbice, obch. dům
Městský úřad
aut.st.
aut.st. pod Kanadou
rozc. k žel. st.
žel. st.

 

Bus 714 žel. st.  > Oldřichovice,ves

Zastávka
žel.st.
rozc. k žel. st.
aut.st. pod Kanadou
aut.st.
Lyžbice,nám. T.G. Masaryka
Lyžbice,škola
Pod Lesní ul.
Lyžbice,Terasa Styl
Lyžbice,Terasa Kosmos
Lyžbice,Terasa konečná
Oldřichovice,Větrník
TESCO
obecní domy
Oldřichovice,Na Tyrské
Oldřichovice,penzion
Oldřichovice,česká škola
Oldřichovice,polská škola
Oldřichovice,rest.Na rozcestí
Oldřichovice,u lanovky
Oldřichovice,ves

Bus 715 Sosna, nemocnice   > Sosna, nemocnice

Zastávka
Dolní Líštná, Sosna nemocnice
Dolní Líštná, Sosna Dom. důch.
Dolní Líštná, Sosna sídliště
Dolní Líštná, Sosna Folvark
rozc. k žel.st.
žel.st.
rozc. k žel.st.
aut.st.
Pod Lesní ul.
Lyžbice,Terasa Styl
Lyžbice, Terasa Kosmos
Lyžbice, Terasa konečná
Lyžbice, Kamionka
Lyžbice, pož. zbroj.
Lyžbice, škola
Lyžbice, nám. T.G. Masaryka
Lyžbice, obch. dům
Městský úřad
aut.st.
rozc.k žel.st.
žel.st.
rozc. k žel.st.
Dolní Líštná, Folvark
Dolní Líštná, Sosna sídliště
Dolní Líštná, Sosna Dom. důch.
Dolní Líštná, Sosna nemocnice

Bus 715 Sosna, nemocnice  > Sosna, nemocnice

Zastávka
Dolní Líštná, Sosna nemocnice
Dolní Líštná, Sosna Dom. důch.
Dolní Líštná, Sosna sídliště
Dolní Líštná, Sosna Folvark
rozc. k žel.st.
žel.st.
rozc. k žel.st.
aut.st.
Městský úřad
Lyžbice, obch. dům
Lyžbice, nám. T.G. Masaryka
Lyžbice, škola
Lyžbice, pož. zbroj.
Lyžbice, Kamionka
Lyžbice, Terasa konečná
Lyžbice, Terasa Kosmos
Lyžbice, Terasa Styl
Pod Lesní ul.
aut.st.
rozc.k žel.st.
žel.st.
rozc. k žel.st.
Dolní Líštná, Folvark
Dolní Líštná, Sosna sídliště
Dolní Líštná, Sosna Dom. důch.
Dolní Líštná, Sosna nemocnice

Bus 716 TESCO  > Vendryně, Na Černovském

Zastávka
TESCO
aut.st.
rozc. k žel.st.
žel.st.
rozc. k žel.st.
Dolní Líštná, Sosna Folvark
Dolní Líštná, Sosna sídliště
Dolní Líštná, Sosna Dom. důch.
Dolní Líštná, Sosna nemocnice
Městský úřad
Lyžbice, obch. dům
Lyžbice, nám. T.G.Masaryka
Lyžbice, škola
Lyžbice, rest. Zábava
Vendryně, Na Černovském
Pod Lesní ul.
Lyžbice, Terasa Styl
Lyžbice, Terasa Kosmos
Lyžbice, Terasa Konečná
Lyžbice, Kamionka

Bus 716 TESCO  > Vendryně, Na Černovském

Zastávka
Lyžbice, Kamionka
Lyžbice, Terasa Konečná
Lyžbice, Terasa Kosmos
Lyžbice, Terasa Styl
Pod Lesní ul.
Vendryně, Na Černovském
Lyžbice, rest. Zábava
Lyžbice, škola
Lyžbice, nám. T.G.Masaryka
Lyžbice, obch. dům
Městský úřad
Dolní Líštná, Sosna nemocnice
Dolní Líštná, Sosna Dom. důch.
Dolní Líštná, Sosna sídliště
Dolní Líštná, Sosna Folvark
rozc. k žel.st.
žel.st.
rozc. k žel.st.
aut.st.
TESCO

Oldřichovice ves - Lyžbice, Terasa - aut.st. - žel.st.

Moravskoslezský kraj Těšínské Beskydy

Copyright © 2013 Městské informační centrum Třinec
Poslední aktualizace: 08:37 dne 20. 11. 2018