Městské informační centrum Třinec
Česky English Polski Deutsch
Město Třinec Knihovna Třinec Obec přátelská rodině
Kalendář akcí
Informační centrum Třinec

Památky

Kostel Božího těla v Gutech  BOHUŽEL 2. 8. 2017 SHOŘEL

Město Třinec vyhlásilo veřejnou sbírku za účelem "obnovy dřevěného kostela Božího Těla v Gutech". Veřejná sbírka bude trvat od 8. srpna 2017 na dobu neurčitou. Veřejná sbírka bude prováděna shromažďováním příspěvku na zvláštní bankovní účet 7657654/0300 zřízený u Československé obchodní banky a.s.( pro platby ze zahraničí IBAN CZ5403000000000007657654, BIC(SWIFT) CEKOCZPP) www.trinecko.cz

byl jeden z nejstarších a zároveň i nejmalebnějších kostelů Podbeskydí.

Nacházel se nedaleko Třince pod horou Javorový a je zasvěcen Božímu Tělu. Před vchodem je umístěn kříž s plastikou Krista. Budova kostela je docela skrytá v malém lesíku mimo obec.

Charakteristika: Dřevěný kostelík Božího těla byl na náklad obce postaven r. 1563. Přestavěná zvonice a kryté ochozy jsou pozdějšími doplňky. Stavbu prováděli pravděpodobně místní tesaři a použili stoleté kmeny úctyhodných rozměrů které dosahují až průměru 60 cm. Z původních 3 zvonů ve věži se dodnes zachoval pouze nejstarší z r. 1565, který nese latinský nápis "Verbum Domini manet in seterum" (Slovo Páně trvá na věky). Kostel byl stavěn v období reformace a sloužil k protestantským bohoslužbám až do r. 1654, kdy byl uzavřen a předán katolíkům. Nejvzácnější památkou je nástavec bývalého hlavního oltáře. Byl zhotoven r. 1591 patrně v Těšíně a představuje poslední večeři Páně s českým nápisem "Vezměte a jezte, toto je tělo mé". Pavlač zabírá jak západní tak jižní stěnu lodi a je bohatě zdobená lidovou renesanční dekorativní malbou i řezbou, kterou zhotovil lidový umělec Štěpán Sova z Nebor. Na stěnách lodi visí řada obrazů malovaných na plátně s katechizační tématikou, které údajně sloužily při misijní činnosti jezuitů.

Dostupnost:Vede zde modrá turistická značka z vlakové zastávky Střítěž (na trati Frýdek-Místek - Český Těšín), procházející mimo jiné i kolem památníku malíře Josefa Mánesa. Dá se sem však dojet i na kole po podhorské cestě lemující Těšínské Beskydy, ze směru od Třince nebo Frýdku - Místku.

Správce/provozovatel: Římskokatolická církev Ropice

Více na www.farnost-stritez.cz

gutyguty2

Třinecké muzeum

Muzeum TŽ a města Třince bylo založeno v roce 1969 jako první hutnické muzeum v republice. Nabízí stálou expozici - Dějiny Třineckých železáren a města Třince, která představuje historii závodu od jeho založení tj. od roku 1839.

V prostorách Muzea je umístěna Galerie Na Schodech, Malá a Velká výstavní síň nabízející krátkodobé výstavy a Maketa TŽ.

Každoročně se zde pořádá kolem 15 nových tématických výstav, výtvarných soutěží, přednášek a Živý betlém.

Muzeum je situováno na ul. Frýdecká 389 v Třinci - Starém Městě.

Otevírací doba:
úterý - pátek: 9.00 - 16.00 hod
neděle: 13.00 - 17.00 hod
pondělí, sobota: zavřeno

Více informací na: www.trisia.cz

budova_muzeum1_120

Vápenné pece Vendryně

Technické památky patří k nejzranitelnějším, často velmi ohroženým a teprve poslední léta znovu objevovaným a ceněným druhům.

V celé Evropě se stávají nejvyhledávanějšími turistickými cíli.

Vznik těchto pecí se datuje na začátek 19. století, kdy byl proveden zevrubný geologický průzkum karpatských svahů, aby byla nalezena ložiska železné rudy pro potřeby místních železáren.

Na území naší obce se těžila ruda nejprve pro huť v polské Ustroni a později pro nově založenou huť v Třinci.

Do této doby spadá také těžba vápence, který se ve Vendryni těžil ve 3 lomech a byl vypalován ve 2 pecích, v místním nářečí zvaných "wopienky".

Pro okolní uživatele byly v provozu i po roce 1895, kdy byla ukončena těžba železné rudy pro její malou vydatnost.

Pece byly v době provozování opravovány velmi primitivním způsobem – jednak formou vyzdívání a jednak pro udržení stability ocelovými obinadly a výztužemi.

Provoz pecí byl definitivně ukončen v r. 1965. Pece však zůstaly na svém místě.

Za významného přispění Ministerstva pro místní rozvoj ČR byly obcí Vendryně opraveny a konzervovány do dnešní podoby, aby tak sloužily jako památka i pro budoucí generace.

Dostupnost:

"Wopienky" se nacházejí asi 2 km po zelené turistické značce od železniční zastávky Vendryně východním směrem.

Je zde zároveň konečná zastávka autobusové dopravy z Třince.

Po prohlídce této technické památky, u níž zůstal také navážecí vozík, si můžete odpočinout v nově vzniklém přístřešku, u něhož se nachází informační tabule.

Vede zde rovněž značená naučná cyklostezka č.6086 – „Po stopách hutnictví“ podél státní hranice s Polskem do Nýdku a dále po hřebenech východní částí Těšínských Beskyd  s krásnými výhledy až do obce Písek .

vizitka2vp_120

Moravskoslezský kraj Těšínské Beskydy

Copyright © 2013 Městské informační centrum Třinec
Poslední aktualizace: 08:37 dne 20. 11. 2018